30. November 2020 - 10:00 till 11:00
Lantra Building
United KingdomBuilth WellsLantra, Royal Welsh Showground

Christmas Wreath Making at Royal Welsh Winter Fair, Lantra Building, Monday, 30. November 2020

Join us at the Royal Welsh Winter Fair 2020 for a masterclass in Christmas wreath making - details tbc shortly

About this Event

Please scroll down for the English translation

Dewch i’n gweithdy am ddim i wneud eich torch Nadolig eich hun. Bydd yr holl gyfarpar i greu eich torch Nadolig yn cael ei ddarparu

Gallwch dreulio faint bynnag o amser ag y mynnwch yn creu eich torch Nadolig.

Gallwch adael eich torch yn y lleoliad a’i chasglu ar ddiwedd y dydd.

Sylwch nad yw’r archeb hon yn cynnwys mynediad i'r Ffair Aeaf, bydd yn rhaid i chi dalu'r ffi mynediad i ddod i mewn i’r Ffair Aeaf.


Come along to our free workshop and make your own Christmas wreath. All equipment to make your Christmas wreath will be supplied.

Spend as little or as much time as possible in creating your Christmas wreath.

You will be able to leave your wreath at the venue and collect at the end of the day.

Please note that this booking does not include entry to the Royal Welsh Winter Fair.


Monday, 30. November 2020, Lantra Building, Christmas Wreath Making at Royal Welsh Winter Fair

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now