Peace Schools Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch, Tŷ Hywel, National Assembly For Wales, Wednesday, 06. November 2019

(For English scroll down)
 Manylion y digwyddiad:
Y mae Cynllun Ysgolion Heddwch yn galluogi ysgolion i ddatblygu heddwch fel thema drawsgwricwlaidd ac agwedd ysgol gyfan, sydd yn caniatáu cyfleoedd dysgu a phrosiectau cyffrous. Y mae’r gynhadledd hon yn gyfle ar gyfer Ysgolion Heddwch presennol a rhai sydd am ymuno â’r Cynllun i rannu sut mae e wedi cael effaith gadarnhaol ar ddysgu a phrofiadau disgyblion yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd yng Nghymru.  Caiff rhai o’r ysgolion sydd yn mynychu eu cydnabod yn Ysgolion Heddwch Lefel 1
Os oes gennych unrhyw gwestiwn, e-bostiwch janeharries@    


 
Event details:
The Wales Peace Schools Scheme enables schools to develop peace as a cross-curricular theme and whole-school approach, generating exciting learning opportunities and initiatives.  This conference is an opportunity for present and aspiring Peace Schools to share how the scheme has impacted positively on pupils’ learning and experiences, linked to the new curriculum in Wales.  Some of the schools attending will attain their Level 1 Peace Schools Award.
 If you have any questions, please email  janeharries@

Wednesday, 06. November 2019, Tŷ Hywel, National Assembly For Wales, Peace Schools Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now