Meet the Funders, Council Chamber, Thursday, 27. February 2020
Hub Cymru Africa invite you to join us for a day to meet with a variety of funders and to learn about their views on what a successful funding bid looks like.
This FREE event is for volunteers, trustees or staff who work on international development projects in Africa or internationally.
Full agenda to follow.
Mae Hub Cymru Africa yn eich gwahodd i ymuno â ni am ddiwrnod i gwrdd ag amrywiaeth o arianwyr ac i ddysgu am eu barn ar sut olwg sydd ar gynnig cyllid llwyddiannus.
Mae'r digwyddiad AM DDIM hwn ar gyfer gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr neu staff sy'n gweithio ar brosiectau datblygu rhyngwladol yn Affrica neu'n rhyngwladol.
Agenda lawn i'w dilyn.
 
Hub Cymru AfricaThursday, 27. February 2020, Council Chamber, Meet the Funders

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now