Gwanwyn Cyfansoddwyr ifainc/Spring Young Composers Scheme 2020, St David's Hall, Monday, 17. February 2020

Ydych chi’n gerddor ifanc uchelgeisiol sy’n 14-18 oed ac yn frwd dros gerddoriaeth glasurol? Ydych chi am ddatblygu eich sgiliau cyfansoddi, offerynnau a chreu trefniannau?
Ar y cyd â’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladolyn Neuadd Dewi Sant, mae Actifyddion Artistig yn cynnig cyfle amhrisiadwy i ddysgu gan gyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr tra phrofiadol o Gymru a gweithio ochr yn ochr â nhw.
Mae’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad yn cael ei chwarae gan y cerddorion.
Mae’r cynllun AM DDIM a bydd yn gorffen gyda pherfformiad o’ch gwaith sydd ar y gweill neu eich darnau terfynol lle cânt eu recordio, eu golygu a’u hanfon atoch i’w cadw.
Mae hwn yn gyfle cyffrous a byddai’n creu argraff dda iawn ar geisiadau addysg bellach. Bydd o fantais hefyd os ydych yn rhoi portffolio o waith at ei gilydd yn yr ysgol neu’r coleg, neu’n ceisio penderfynu pa lwybr gyrfaol i’w ddilyn fel cyfansoddwr.
Yn ystod y cwrs byddwch yn darganfod bydoedd sain y gwahanol offerynnau wrth ddarganfod eu posibiliadau a’u cyfyngiadau er mwyn creu eich cyfansoddiadau eich hunain. 
Cyrsiau blaenorol: Cyfansoddi ar gyfer Offer Taro Cerddorfaol, Pedwarawd Chwyth, Pedwarawd Llinynnol, Pumawd Pres, Cyfansoddiad at ddiben: Addysg, Theatr, Ffilm a Gemau, Triawd Telyn, Fiola a Ffliwt, Triawd Piano, Bas Ddwbl a Sacsoffon, Pedwarawd ar gyfer y Sacsoffon, Pumawd ar gyfer y Clarinét, Cerddoriaeth Ffilm, Cerddoriaeth SATB Corawl
Cyfansoddwyr blaenorol: Peter Reynolds, Max Davies, Adrian Hull, James Westwood, Harriet Riley, Molly Lopresti Richards, Tess Tyler, Ashley John-Long, Lynne Plowman, Richard Barnard a Jonathan James.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Are you an aspiring young musician aged 14-18 with a passion for classical music? Do you want to develop your skills in composition, instrumentation and arranging?
In conjunction with the International Concert Series at St David’s Hall, Arts Active is offering an invaluable opportunity to learn from and work alongside professional composers and highly experienced instrumentalists from Wales.
The Young Composers scheme consists of termly composition workshops in St David’s Hall, in which you will be guided and given tuition in writing for a classical ensemble, and hear your compositions tried out loud by the musicians.
The scheme is FREE and will end in a final showcase of your works-in-progress or final pieces where they will be recorded, editted and sent out to you to keep.
This is an exciting opportunity that will look great on further education applications and will be of particular benefit if you are building a portfolio of work for School or university.
During the course you will discover the sound worlds of the different instruments while discovering their cababilities and limitations in order to create your own composition. 
Past courses: Writing for Orchestral Percussion, Wind Quintet, String Quartet, Brass Quintet, Composing for a purpose: Education, Theatre, Film & Game, **** of Harp, Viola and Flute, **** of Piano, Double bass and saxophone, Saxophone Quartet, Clarinet QuartetFilm Music, Chroal SATB Music
Past Composers: Peter Reynolds, Max Davies, Adrian Hull, James Williams, Helen Woods, Rob Westwood, Harriet Riley, Molly Lopresti Richards, Tess Tyler, Ashley John-Long, Lynne Plowman, Richard Barnard & Jonathan James.

Monday, 17. February 2020, St David's Hall, Gwanwyn Cyfansoddwyr ifainc/Spring Young Composers Scheme 2020

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now