FdA Addysg (Cynorthwyo Dysgwyr/Anghenion Addysgol Arbennig) Diwrnod Rhagflas, Coleg Cambria - Deeside, Wednesday, 18. September 2019

Mae ein Diwrnodau Rhagflas Addysg Uwch yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i wneud y canlynol:


Cyfarfod eu darlithwyr arbenigol


Gweld ein cyfleusterau anhygoel


Dysgu rhagor am eu cwrs Addysg Uwch


Cael blas o fod yn fyfyriwr addysg uwch yn Cambria 


Cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy’n berthnasol i’r pwnc


Dysgu rhagor am lwybrau gyrfa 


 
Bydd y digwyddiadau hyn yn eich helpu i wneud penderfyniad am Addysg Uwch ac am eich dyfodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau yma.

Mae’r digwyddiadau hyn am ddim, ac maent ar agor i fyfyrwyr 16 oed a hŷn.   

Amserlen Sesiwn Min Nos 
5.00pm - 5.30pm - Cyrraedd a lluniaeth
5.30pm - 7.15pm - Dysgu cyd-destunol - taith drwy eich gradd. Profi darlith.
7.15pm - 7.45pm - Sgiliau Astudio
7.45pm - 8.15pm - Prifysgol Aberystwyth - Cyllid, DSA, proses ymgeisio
8.15pm - 8.30pm - Sesiwn holi ac ateb


Wednesday, 18. September 2019, Coleg Cambria - Deeside, FdA Addysg (Cynorthwyo Dysgwyr/Anghenion Addysgol Arbennig) Diwrnod Rhagflas

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now