Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - 6 Gorffennaf 2018, Prifysgol Caerdydd, Friday, 06. July 2018

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.
Cewch gyfle i:

fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
mynd ar daith o amgylch y ddinas
gweld Undeb y Myfyrwyr
gweld preswylfeydd y myfyrwyr
gweld adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
mynychu sgyrsiau
defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am fwy o fanylion.
I archebu tocyn ar gyfer eich grŵp ysgol, ewch i'n ffurflen ar gyfer ysgolion
 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored.
Byddwn yn cadw’r wybodaeth tan y mis Medi yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru.

Friday, 06. July 2018, Prifysgol Caerdydd, Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - 6 Gorffennaf 2018

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now