Caffi'r Ôl-raddedigion, Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion, Friday, 05. July 2019

 
Ymunwch â ni yn ein Caffi Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer Medi 2019.
Yng Nghaffi'r Ôl-raddedigion, byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm ôl-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Ni fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol yn y bore agored. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ariannu i roi rhagor o wybodaeth i y Caffi Ôl-raddedigion ar yr un diwrnod â’r Diwrnod Agored i Is-raddedigion sy’n golygu y bydd hefyd gennych chi gyfle i fynd i rai o’r gweithgareddau canlynol sy’n cael eu cynnal yn y digwyddiad hwnnw a allai fod o ddiddordeb:

Taith o’r ddinas
Ffilmiau phopgorn yn rhad ac am ddim
Arddangosfa Diwrnod Agored – Prif Adeilad (Preswylfeydd, Cefnogi Myfyrwyr ac Anabledd, Ieithoedd i Bawb, Cymraeg i Bawb, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, a Chwaraeon ac Ymarfer Corff)
Llyfrgelloedd y Brifysgol

 
Amserlen Caffi'r Ôl-raddedigion:

09:00 – 09:30 – Cofrestru
09:00 – 12:00 – Sesiwn wybodaeth galw heibio a choffi gyda’r tîm Ôl-raddedig a myfyrwyr
10:30 – 11:00 - Ariannu eich Gradd Meistr


Cewch ragor o wybodaeth am gyllid a chyrsiau a addysgir ar ein tudalennau gwe.
Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.
 
Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data
 
Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.
 
Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).Friday, 05. July 2019, Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion, Caffi'r Ôl-raddedigion

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now