Beekeeping Taster Course / Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn, National Botanic Garden of Wales, Wednesday, 22. April 2020

Beekeeping Taster Course
Join Growing the Future’s Ecosystems Trainer and Beekeeper, Lynda Christie, for an introduction to the Growing the Future project and why we have honeybees at the National Botanic Garden of Wales.
Learn about the honeybee colony and visit the Garden’s Bee Garden, put on a bee suit, open a hive and be shown its occupants, including workers, drones and the queen.
Booking is essential. 11am-2pm. £35 (£32 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.  Price includes entry to the Botanic Garden following your course.
Course delivered as part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.
This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn
Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r frenhines.
Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.  Mae'r pris yn cynnwys mynediad i'r Ardd Fotaneg yn dilyn eich cwrs.
Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Wednesday, 22. April 2020, National Botanic Garden of Wales, Beekeeping Taster Course / Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now