Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda Dippy! Museum Sleepover: Dippy Dino Night! , National Museum Cardiff, Saturday, 25. January 2020

Gwahoddiad unigryw – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi...ac aros y nos gyda gwestai arbennig Dippy y Diplodocus!

Dyma fydd yn digwydd:

Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr...a breuddwydio am wlad y deinosoriaid gyda Dippy!
Deffro’n gynnar i gael brecwast a chyfle i ymweld â oriel Esblygiad Cymru cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.

___________________________________________________________________________

Bydd digwyddiad arferol Amgueddfa Dros Nos yn edrych fel hyn:
5.30pm                        - Drysau'n agor a chofrestru
6.15pm                        - Cau'r drysau, dim mynediad wedi hyn
6.15pm                        - Rhannu'r gwesteion yn grwpiau, a'r arweinwyr tîm yn briffio
6.30pm–9.15pm          - Gweithgareddau, Blwch Danteithion a Siocled Poeth
9.15pm                        - Mynd draw i Ddarlithfa Reardon Smith
9.30pm                        - Ffilm yn dechrau
11.20pm                      - Diwedd y ffilm, nôl i'r Brif Neuadd i baratoi gwelyau
12.00am                      - Diffodd y golau
7.00am                        - Amser codi
7.45am                        - Brecwast
8:00am                        - Oriel Esblygiad Cymru yn agor
9.00am                        - Diwedd y digwyddiad
 

Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i addasu'r amserlen a'i chynnwys os oes angen gwneud hynny er mwyn sicrhau digwyddiad diogel a hwyliog.
 

Gwybodaeth Bwysig:

Mae'r digwyddiad hwn yn addas i blant 6-12 oed.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser. 
Rhaid archebu ymlaen llaw.  Ni ellir rhoi ad-daliad wedi i'r archeb gael ei gwneud. Nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Caiff amgylchiadau arbennig eu hystyried yn ôl disgresiwn Rheolwr y Digwyddiad.
Bydd drysau'r Amgueddfa'n agor am 5.30pm ar gyfer croesawu a chofrestru. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 6.15pm, ni fydd mynediad ar ôl hynny.
Darllenwch ddogfen Cwestiynau Cyffredin yn ofalus cyn archebu tocynnau.  
Ein staff gwybodus a chyfeillgar fydd yn arwain y noson, felly bydd rhai ohonynt yn gallu siarad Cymraeg, eraill yn dysgu a rhai yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am yr arwydd Iaith Gwaith  os am wybod pwy yw pwy. Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y gweithgareddau yn ddwyieithog, a bydd y ffilm yn cael ei dangos yn ei hiaith wreiddiol, sef Saesneg.


________________________________________________________

You're invited to a very special sleepover - discover what goes on after dark in an action packed night at the Museum – with special guest Dippy the Diplodocus!
 
Here's the plan:

Take a torch lit tour to explore Wales as it was 200 million years ago
Meet some friendly dinosaurs and watch their eggs hatch in a Dino-show to remember
Get creative in our craft workshops - you'll be inspired by fossils, footprints and bones from the Museum's collection
Enjoy a snack box and hot chocolate with a choice of special extras from our toppings station
Settle down for a film before bed in our grand theatre - then camp under the dome for dino dreams with Dippy.
Wake up bright and early for breakfast together and a chance to explore the Evolution of Wales gallery, before you head back to life in the 21st century.

___________________________________________________________________________

A typical Museum Sleepover event looks like this:
17:30 - Doors open and registration
18:15 - Doors close – no entry after this time
18:15 - Guests divided into groups and briefing by team leaders
18:30 - 21.15 - Activities, Snack box & Hot Chocolate
21.15 - Make your way to the Reardon Smith Theatre
21:30 - Film starts
23.20 - Film ends & return to Main Hall to set up camp
00:00 - Lights out
7:00 - Wake up
7:45 – Breakfast
8:00 – Evolution of Wales gallery opens
9:00 - Museum Sleepover finishes
 
The Museum reserves the right to make adjustments to the schedule and content if necessary to ensure a safe and fun event.
 
Important Information:

This event is suitable for children aged six to twelve.  Children must be accompanied by an *****, at all times. 
Advanced bookings are required.  Tickets are non-refundable once the booking has been made. Tickets are not transferable. Compelling circumstance will be considered at the Event Manager’s discretion.
Museum doors will open at 17:30 for welcome and registration. The event will start at 18:15 - entry will not be permitted after this time.
Please read the FAQs carefully before booking your tickets.  
Our friendly and knowledgable staff will be leading the evening, some of whom speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith logo if you want to know who’s who. All of the materials supplied for the activities will be bilingual, and the film will be shown in its original language, which is English.

Saturday, 25. January 2020, National Museum Cardiff, Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda Dippy! Museum Sleepover: Dippy Dino Night!

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now